Ораторське мистецтво – що це таке, історія, види, основи, прийоми, правила і помилки

Ораторське мистецтво - що це таке, історія, види, основи, прийоми, правила і помилки

З часів стародавніх греків і римлян до нас дійшов особливий вид творчості – ораторське мистецтво. Їм володіють багато людей, яким необхідно спілкуватися з аудиторією та переконувати її в чомусь. Існує навіть ціла наука, що вивчає основи, прийоми і секрети майстерності красномовства.

Що таке ораторське мистецтво?

Виступаючи на праймеріз, політик зриває оплески і завойовує нових виборців. Продавець автомобілів краще за всіх виконує план продажів в поточному місяці завдяки вмінню спілкуватися з людьми. Цих, таких несхожих персон, об’єднує володіння ораторським мистецтвом, або майстерністю красномовства. Загальновизнаним визначенням цього поняття вважається наступне твердження: ораторське мистецтво – це майстерність переконувати аудиторію під час виступу. Для цього людині необхідно володіти не тільки риторикою, а й акторськими прийомами, психологічними техніками переконання.

Історія ораторського мистецтва

Платформу для розвитку, основні принципи та ідеї, прийоми ораторське мистецтво отримало ще за часів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму:

 1. Приблизно в V столітті до н.е. стали з’являтися перші оратори, які вміють красиво і грамотно викладати свої думки. У таких людей швидко з’являлися шанувальники, які прагнули перейняти їх талант.Со часом таких філософів стали називати вчителями софістики. Вони викладали тих хлопців із знатних родин основи логічного мислення і красномовства, секрети прийомів для перемоги в суперечці над опонентом.
 2. Новий виток розвитку мистецтво красномовства отримало завдяки працям і діяльності таких відомих філософів як Сократ і його послідовників: Платона і Аристотеля. Ці стародавні мужі ставили пошук істини в суперечці на перше місце. Вони навчали послідовників аналізу аудиторії і особистісних рис самого оратора, прийомам і методиками говорити красиво і переконливо.
 3. Спадкоємицею знаменитих праць грецьких ораторів стала Римська імперія. У ній знатні отроки теж навчалися постулатам красивих і переконливих публічних виступів.
 4. Подальший розвиток цивілізації лише зберігало і примножував праці великих давніх ораторів.

Види ораторського мистецтва

Сучасна класифікація видів ораторського мистецтва виділяє наступні категорії на основі сфери застосування:

 1. Соціально-політичне. Сюди можна віднести виступи з доповідями офіційних осіб на економічні та соціально-політичні теми, мовлення дипломатів.
 2. академічне. Сюди відносяться виступи на наукову тематику, такі як лекції, доповіді або огляди.
 3. Ораторське мистецтво застосовується і під час судового процесу. Сюди можна віднести мова прокурора і адвоката.
 4. Соціально-побутова риторика. До цього виду виступів можна віднести мови на ювілеях, вітальні тости, поминальні та надгробні вислови.
 5. духовне, виражається проповідями та іншими публічними виступами церковнослужителів.
 6. Торговельне, до яких належать не тільки рекламні продукти, але й мови продавців представників брендів.
 7. Діалогічне ораторське мистецтво може бути застосовано в офіційно-діловій сфері.

Основи ораторського мистецтва

Загальновизнані принципи ораторського мистецтва були розроблені ще за часів Стародавньої Греції. Філософи і софісти Еллади вважали, що успішне публічний виступ будується з наступних складових:

 1. Вибір теми мови та чітке уявлення своїх цілей.
 2. Опрацювання структури виступу і композиції своїй промові.
 3. Вправи з техніки мови, постановки голосу і мовного дихання.
 4. Аналіз аудиторії і установка контакту з нею.
 5. Впевненість в собі і енергетика мови.
 6. Акторські навички: володіння мімікою і жестами.
 7. Знання та вміння доречно використовувати стилістичні фігури і образотворчі стежки в своїй промові.
 8. Володіння неї тільки змістом промови, а й можливістю імпровізувати і креативити, застосовувати дотепні висловлювання і жарти.
 9. Уміння працювати з аудиторією: затримувати і повертати увагу, перемикати його та інше.

ораторські прийоми

Важливим аспектом успішного виступу є володіння різноманітними ораторськими прийомами, до яких можна віднести:

 1. Порівняння. Абстрактні поняття і числову інформацію, складні терміни вигідно представляти наочно за допомогою більш простих прикладів порівнянь.
 2. Повтор. Це важливий прийом для запам’ятовування аудиторією інформації. Він може бути повним або частковим, розширеним.
 3. Антитеза або різке протиставлення понять і явищ.
 4. Цитування висловлювань великих і шанованих аудиторією діячів для зміцнення своєї позиції.
 5. Перебільшення і применшення. Прийом додає барвистості і виразності мовлення.
 6. Риторичне питання, яке не вимагає чіткої відповіді, а змушує задуматися аудиторію.
 7. Секрети ораторського мистецтва передбачають і використання більш витончених прийомів, наприклад, перехрещення. Це хрестоподібне зміна місцями елементів в фразі.

Правила ораторського мистецтва

Резонансне і успішний виступ, перемога в суперечці або диспуті практично гарантовані завдяки чіткому дотриманню наступних правил:

 1. Аудиторія повинна бути центром уваги. При цьому важливо все виступ будувати на основі проаналізованих очікувань та інтересів публіки.
 2. Майстерність мови немислимо без концентрації на відносинах. Тут важливо як відношення оратора до публіки і предмета промови, так і зацікавленість і залученість людей в тему розмови.
 3. Чітке розуміння не тільки теми, але і цілі свого виступу.
 4. Ораторське мистецтво передбачає суворе володіння мовою свого тіла. Скутість, скутість, метушливість або неприродна поза привернуть увагу аудиторії більше, чим самі продумані аргументи.
 5. Майстер красномовства завжди емоційно забарвлює свій виступ.

помилки оратора

У посібниках з ораторського мистецтва прописані не тільки основні прийоми, правила та хитрості публічних виступів, а й поширені помилки. До них можна віднести:

Ораторське мистецтво - що це таке, історія, види, основи, прийоми, правила і помилки
 1. Невідповідність змісту промови з манерою її піднесення: тоном, гучністю голосу, мімікою і мовою тіла виступаючого.
 2. Виправдання і вибачення в публічних промовах за якістю і структурі свого виступу неприпустимі.
 3. Метушливість і невміння контролювати свою міміку. Успіхів досягає той спікер, який володіє собою, відчуває впевненість і контролює стан і вираз очей і брів. Багато знаменитих громадські діячі по багато годин проводили перед дзеркалами, домагаючись контролю над своїми лицьовими м’язами.
 4. Красномовство немислимо без смислових пауз, гумору і емоційного забарвлення мови.

Як розвивати ораторські здібності?

Деякі люди мають вроджений талант виступати публічно і переконати аудиторію. Однак багато хто приходить до таких успіхів шляхом довгих праць і тренувань. Серед основних попорад про те, як навчитися ораторському мистецтву, визнані вчителі красномовства виділяють:

 1. Виконання вправ для розвитку голосових зв’язок і дикції. Їх необхідно робити регулярно і бажано перед дзеркалом.
 2. Читання вголос для відпрацювання темпу і гучності мови, чіткості проголошення слів. До того ж, в якісній літературі можна почерпнути велику кількість обертів і ідей.
 3. Запис і прослуховування власних виступів для пошуку та аналізу помилок.
 4. Поступове збільшення кількості слухачів. Спочатку можна виступати вдома перед рідними, потім перед класом або колегами.
 5. Робота над акторськими навичками.

Вправи для розвитку ораторського мистецтва

Існує цілий комплекс вправ, як розвинути ораторське мистецтво. У нього входять:

 1. Вправи на дихання. Плавний вдих на 5 рахунків і видих на наступні 7. Проголошення скоромовок на одному диханні і інші.
 2. Розвиток самого голосу. Тут важлива як робота з поступовим підвищенням і зниження тону і гучності при рахунку, наприклад, ступенів, распевное проголошення звуків «мі, ме, ма, мо, му, ми», чітке повторення важких поєднань на зразок «ТЛЗ, джр, врж, мкртч, КПТ, Кфт »та інших.
 3. Переказ прочитаного і перефразування готових тверджень, для тренування логіки викладу.
 4. Опрацювання страхів публічного виступу та вивчення прийомів, які допомагають знизити хвилювання.

поради початківцям ораторам

На початку шляху у новачків можуть бути труднощі з красномовними виступами. Однак ораторське мистецтво для початківців вивчалося ще з давніх-давен, тому юним риторам досвідчені лектор порадять:

 1. Гарна мова повинна бути простою і змістовної.
 2. На початку тематику краще вибирати таку, яка цікава для вас.
 3. Успіхом вважається не сумовитий доповідь, а жива бесіда зі слухачами в форматі дружнього діалогу.
 4. Початківцю ритори необхідні завзятість, наполегливість і терпіння в досягненні своїх цілей.
 5. Мова повинна бути не тільки логічною і емоційної, а й грамотної.

Як підготуватися до ораторського виступу?

Для багатьох людей мова на публіці є справжнім випробуванням. Однак, при правильній підготовці, навіть захист дисертації може пройти в невимушеній обстановці:

 1. Важливо визначитися з тематикою доповіді, вивчити необхідний обсяг інформації по темі.
 2. Підготувати конспект свого виступу в розширеній або стислій формі. По можливості додати візуальні елементи: Слайди, плати, схеми та інше.
 3. Відпрацювати основні прийоми ораторської майстерності в частині вимови. Окремо потренуватися говорити складні слова і пропозиції.
 4. Перед самим виступом важливо зняти хвилювання за допомогою медитативних практик або невеликих фізичних вправ, наприклад, трьох присідань.

Книги з ораторського мистецтва

Допомогти починаючому оратору може і прочитання книг про ораторське мистецтво. До кращих видань з цієї тематики можна віднести:

 1. «Риторика», Аристотель. Найвідоміша праця про особисті якості оратора, стилях, композиції і прийомах у мові.
 2. «Підручник риторики. Тренування мови з вправами » X. Леммерман. Книга для широкого кола читачів з великим об’ємом практичних завдань.
 3. «Чорна риторика. Влада і магія слова » К. Бредемайер. У книзі описані практичні прийоми того, як направити будь-який діалог і суперечка в свою користь.
 4. «Як розмовляти з ким завгодно, коли завгодно, де завгодно» Л. Кінг. У праці автор наводить велику кількість реальних історій, ілюструючи свої постулати вільного спілкування.
 5. «Ідеальний склад» Б. МакГоуен. Відомий коуч з комунікацій детально розповідає, як опанувати майстерністю красномовства і застосують свої навички в побуті і бізнесі.
 6. «Харизматичний оратор» С. Шипунов. У книзі зібрано велику кількість вправ для поліпшення акторських, голосо-мовних і ораторських характеристик виступає.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code